Създаването на могъща ислямска държава представлява основна стратегическа цел на всички фундаменталистки партии в арабските страни.  Фундаменталистките партии смятат, че политическите режими, управляващи в арабските страни не са религиозни, а “безбожни”. Конституциите, законите, методите на управление, социалните, икономическите и образователни системи, които владеят арабския свят, също противоречат на исляма и шариата според фундаменталистките партии.

Върху тези ключови позиции се гради политическата философия на фундаменталистите.

         Преодоляването на кризата на модерното (съвременното) западно предизвикателство се счита за една от най – важните стратегически задачи в идеологията и политиката на фундаменталистките партии. Можем определено да твърдим, че противоборството със Запада и неговите политически, социални, икономически и идеологически проявления в ислямския свят представлява основна цел на общата борба, около която се обединяват повечето фундаменталистки партии. Всички техни теоретически и практически изяви, политически и военни аспекти са проникнати от духа на антизападничеството.