Христяните в Иран

Анализи и коментари

А когато се роди Исус във Витлеем Юдейски, в дните на цар Ирода, ето, мъдреци от изток пристигнаха в Ерусалим.   казаха: Где е Юдейският цар, който се е родил, защото видяхме звездата му на изток, и дойдохме да му се поклоним’’(Матей)

Печат

 Християните в Ислямска република Иран. Може да изглежда странно на някои, но не и ако се върнат към Евангелието на Матей, защото влъхвите присъстват в сцената с раждането на Исус.След пастирите, в пещерата във Витлеем били изпратени тримата влъхви, които носели злато, ливан и смирна. Говори се, че имената им са Мелхиор, Гаспар и Балтазар.

Днес броят на християните в Техеран е близо 300 хил. души, повечето от тях са последователи на Армено-грегорианската църква (130-150 хил.) и живеят в Исфахан, Техеран и Азербайджан.

Техеран позволява на християните да участват в армията. Те имат собствени закони в областта на наследственото право и личните отношения. Конституцията им гарантира правото да изпълняват религиозни си обреди, да празнуват празниците си, както и да избират свои представители в иранския парламент, но е задължително да носят хиджаб.

Иран отделя годишен бюджет за ремонтирането на църкви. През 2006 г. правителството е одобрило 5 млрд. риала (близо 200 хил. долара) за тази цел, както съобщи иранското културно аташе в Ереван – столицата на Армения. Двеста арменски християни са загинали в редиците на иранската армия по време на войната с Ирак.

Трябва да се отбележи, че от 1794 г. арменците започнаха да публикуват вестниците си на арменски език. Вестник „Алик” започва се издава на арменски през 1931 г. и продължава и до днес. В Техеран в 28 от общо 50 училища в целия Иран мюсюлманите нямат право да влизат. А на арменските студенти не им е забранено да се записват в мюсюлмански училища. Разрешава се изучаването на историята на Армения, на езика в някои училища в Иран, най-вече в Исфахан и Табриз, където се приемат само арменски ученици, като се спазва официалната учебна програма, одобрена от държавата, към която се добавя и християнско обучение.

През 1979 г. имам Хаменеи се обърна към християните с думите: „Поздравявам подтиснатите народи по света, християнския народ и гражданите ни християни по случай  Рождество Христово. Този велик пророк, който бе изпратен да помогне на подтиснатите и да въздаде справедливост и милосърдие, който осъди подтисниците и жестоките с небесните си слова и ангелското си държание, който защитаваше онеправданите и подтиснатите.”

Християните в Иран: чувстваме се най-сигурни в Изтока

Камбаните на църквата „Св. Саркис” в Техеран и на църквата „Саркисян” звънят приятно. Както е известно, тук са част от потомците на семейството, което стартира проекта за построяването й в средата на 60-те години на миналия веки постави кръста й през 1970 г.

Кръст в сърцето на Техеран? Не е чудно. В Ислямска република Иран има повече от 600 църкви в различни градове, а в столицата Техеран 37 от тях са разпръснати в различни райони. В града християните изпълняват религиозните си обреди, а младежки комитети се занимават с организацията на религиозните празници и чествания.

Арменският архиепископ на Техеран и Северен Иран Себух Саркисян казва, че връзката между иранската държава и християните, и по-специално с арменците, които са мнозинството християни в страната, е връзка между граждани и държава. Ние преди всичко сме ирански граждани, ползваме се от всичките си права като всеки друг ирански гражданин, но имаме и специални права и закони, които се отнасят до църквата ни.

На улица „Неджат Аллахи”, която беше известна като улица „Вила” преди Ислямската революция се намира църквата „Свети Саркис”. Към нея принадлежат архиепископ Саркисян и паството му. Той уверява, че „то е спокойно в Иран, повече от което и да било друго място в региона”, и посочва, че на този етап Иран е една от държавите в региона, в които християните се чувстват сигурни. Това е държава, която уважава християните и арменците в частност. Ние сме тук от хиляди години, имаме своя култура, интегрирани сме в иранското общество в културно и социално отношение, даже военно, и заедно с това сме запазили своите специфики и религиозна идентичност.

По време на ирано-иракската война в редиците на иранската армия са паднали повече от 200 арменски войника, чиято памет е обезсмъртена на улица „Мирдамади” в северен Техеран с огромен стенопис със снимки на някои от тях. Те за Иран са паднали в бой за „свещената отбрана на Ислямската република”. Иранските християни не са се изолирали далече от държавата, каквото е положението в редица други държави, нищо че управляващият режим е ислямски.

Иранският архиепископ казва: „Няма рай на земята. Във всички държави по света хората имат социални, образователни и други проблеми. Когато казвам, че връзката ни с държавата е много добра, че се грижи за нас, това не означава, че нямаме проблеми или че живеем в Рая. Но ние предпочитаме да разрешаваме тези проблеми помежду си, чрез обсъждане при затворени врата.

Според официалната статистика в Иран живеят над четвърт милион християни, повечето от които са арменци, а последователите на Сиро-яковитска православна църква заемат второ място. Те имат трима представители в Ислямското консултативно събрание, които сами избират. Иранските християни основно живеят в градовете, като най-много от тях, близо половината, са в Техеран.

В столицата има много църкви на различните християнски направления, а арменците имат свой клуб, който носи името клуб „Арарат” и се намира на улица „Арарат”, а в него се организират и нерелигиозни празненства.

Източник:  медии