ООН: Израел продължава да не спазва Международния пакт за граждански и политически права

Анализи и коментари

Израел все още не е изпълнил редица разпоредби на Международния пакт за граждански и политически права, се казва в заключението на Комитета по човешките права на ООН, който разгледа в края на октомври четвъртия периодичен доклад на страната по прилагането на Пакта.

Печат

 

Един от централните въпроси в документа са действията на Израел по отношение на окупираните палестински територии, въпреки че според израелските юристи Пактът не важи за тях. Не такова е заключението на Комитета, който за пореден път подчерта, че този договор обхваща всички действия на израелските институции, без значение къде са извършени. 

Не беше приета и друга теза на израелските юристи, а именно, че Пактът не се прилага в условията на въоръжен конфликт и по време на окупация.  

На базата на разгледаната документация ООН заключава, че са извършени сериозни нарушения на основни човешки права на палестинците като правото на равенство и недискриминация, правото на самоопределение, правото на достъп до природните ресурси, правото на свободно придвижване, правото на живот, правото на свобода на изразяване и др. 

В Израел гражданите се делят на три категории – израелските граждани от еврейски произход, палестинските граждани на Израел и палестинците, жители на Източен Ерусалим. Всяка категория има различни права и защита пред закона. Израелските граждани от арабски произход продължават да бъдат слабо представени в гражданската администрация и по-специално във вземането на политическите решения. Дискриминация има и при издаването на разрешителни за строителството на жилища и съоръжения за палестинците в зона „Ц“ на Западния бряг (контролирана изцяло от Израел) и на палестинските бедуини в централната част на Западния бряг и покрайнините на Източен Ерусалим. По тази причина мнозина са принудени да строят без разрешителни и са заплашени всеки миг да бъдат изгонени. В същото време има редица улеснения за заселническите селища, които са незаконни от гледна точка на международното право. Израелските власти не защитават палестинците от проявите на насилие на заселниците в Западния бряг и Източен Ерусалим, липсват и наказания срещу тях, се казва още в заключението на ООН.

Нарушение представлява и подновената от юли 2014 г. кампания по наказателни разрушения в Западния бряг, както и плановете за принудителното преместване на бедуини от зона „Ц“ в градове, без да се отчитат техният начин на живот и поминък. 

По отношение на Ивицата Газа се обръща сериозно внимание на факта, че Израел не е предоставил информация относно разследването на нарушенията на човешките права по време на трите военни операции „Закалено олово“ ( 27 декември 2008 - 18 януари 2009 г.), „Защитен щит“ (14-21 ноември 2012 г.) и „Защитен ръб“ (8 юли – 26 август 2014 г.).

Сред тези нарушения са непропорционалният брой на цивилните жертви, сред които и деца, разрушаването на жилища и други елементи на гражданската инфраструктура, включително и медицински заведения и училища, и по-специално училищата на UNRWA, използвани за подслон от цивилни, и други сгради на ООН по време на операцията „Защитен ръб“. 

В тази връзка е важно да напомним, че през юли 2012 г. израелският парламент прие т.нар. Поправка №8, която освобождава Държавата Израел, и най-вече въоръжените й сили, от отговорност при нанасяне на щети на вражеска територия по време на бойни действия. Ивицата Газа беше обявена за вражеска територия през 2009 г. Това на практика означава, че жертвите и техните семейства не могат да търсят полагащите им се по закон компенсации и обезщетения.

Продължаващата блокадата на Газа възпрепятства свободата на движение, най-вече за лечение. Само ограничени категории лица могат да напуснат и да влязат в Ивицата. Блокадата лишава палестинците от животоспасяващи услуги и затруднява възстановяването на Газа.

Недоумение предизвиква и т.нар. Бойкотен закон на Израел, съгласно който призивът за икономически, културен и академичен бойкот на хора и институции от Израел или окупираните палестински територии по политически причини е гражданско престъпление.

Международният пакт за граждански и политически права е един от основополагащите документи на ООН в сферата на човешките права. Израел е страна по Пакта от 1991 г., но отказва да ратифицира двата факултативни протокола към него. В периодичните доклади по изпълнението на разпоредбите му Израел не предоставя информация относно приложението му спрямо окупираните палестински територии. Подробни доклади по тази тема се изпращат на Комитета по човешките права на ООН от голям брой международни, израелски и палестински неправителствени организации, сред които „Амнести интернешънъл“, Глобалната инициатива за икономически, социални и културни права, Израелският комитет срещу разрушенията на жилища, Публичният комитет срещу мъченията в Израел, „Йеш дин“, „Ал-Бадил“ и „Ал-Хак“.